,

Seria RH-12/RV-12 - regulatory napięcia na szynę DIN

Seria RH-12/RV-12 - regulatory napięcia na szynę DIN

Opis produktu:

Regulatory te przeznaczone są do regulacji napięcia lub mocy dostarczanej do odbiorników energii elektrycznej. Realizują sterowanie fazowe.

Regulator RH-12 posiada wbudowany wewnętrzny potencjometr regulacyjny, natomiast w regulatorze RV-12 uniwersalne wejście analogowe umożliwia wybór jednego z czterech sygnałów sterujących:
set A - sterowanie 0..5 V lub potencjometr zewnętrzny (zacisk U)
set B - sterowanie 0...10 V (zacisk U)
set C - sterowanie 0...20 mA (zaciski C i U zwarte)
set D - sterowanie 4...20 mA (zacisk C)

Istnieje mozliwość ustawienia początkowej wartości napięcia Ur (np. napięcia rozruchowego dla silnika) w zakresie od 0 do 130 V (potencjometr "U-min").

Wejścia i wyjścia są izolowane galwanicznie (Ui=2500 VAC). Wszystkie wykonania mają wbudowany układ gasikowy RC oraz warystor zabezpieczające element wykonawczy - triak.

Obudowa montowana na szynie EN520035.

 

Szczegółowe informacje i parametry:

Rodzaj sterowania:
-sygnałem ciągłym (wykonanie RV) 

-regulacja z potencjometru
 (wykonanie RH)
 
0-5 V (10 V) - impedancja wejściowa > 10 kohm
4-20 mA - impedancja wejściowa 250 ohm
potencjometr > 10 kohm
Obciążalność wyjścia   12 A
Napięcie zasilające
195...230...253 VAC
Częstotliwość napięcia
zasilającego
50 Hz
Moc pobierana przez układ <2,5 VA
Wilgotność względna powietrza 25...85%
Temperatura pracy 0...50oC
Temperatura składowania -25...70oC
Stopień ochrony obudowy IP20 wg PN-EN 60529
Spełnia wymagania normy PN-EN 60947
Wymiary gabarytowe 72 x 50 (57) x 91 mm
Masa 67 g

Załącznik:

RH-12_RV-12