Układy nawrotne. Charakterystyka i zasada działania

Układy nawrotne to urządzenia do zmiany kierunku wirowania silników 3-fazowych. Można za ich pomocą zmienić kierunek prądu i tym samym sterować kierunkiem obrotów. Sterowanie silnikiem z układem nawrotnym za pomocą zmiany kierunku obrotów możliwe jest po naciśnięciu odpowiednich przycisków. Układy nawrotne są powszechnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, między innymi w branży w włókienniczej, spożywczej czy introligatorskiej. Sprawdźmy, co jeszcze warto wiedzieć o tych urządzeniach?

Jaka jest zasada działania układów nawrotnych?

Układ nawrotny wykorzystywany jest w silnikach elektrycznych i służy do zmiany kierunku prądu w obwodzie silnika. Przekształtniki nawrotne wywołują tym samym zmianę kierunku obrotów. Zmiana kierunku prądu może nastąpić zarówno w obwodzie głównym silnika jak również w obwodzie wzbudzenia. Za pomocą napędów nawrotnych praca silnika możliwa jest w obydwu kierunkach, a pracy prądnicowej towarzyszy oddawanie energii elektrycznej do sieci zasilającej. Najczęściej układ nawrotny jest przeciwrównoległy i zasila obwód wzbudzenia przy jednoczesnym braku zmiany kierunku prądu w obwodzie głównym. Dwukierunkowy przepływ energii  pozwala na hamowanie elektryczne silnika i zwrot energii hamowania do źródła. Elementy wykonawcze to tyrystory, których aktywność prowadzi do zmiany kolejności faz podawanych na silnik i tym samym finalnej zmiany obrotów. Przerwa między zmianami kolejności faz wynosi  kilkadziesiąt milisekund.

Czym charakteryzują się układy nawrotne?

Układy nawrotne dedykowane są dla niewielkich silników 3-fazowych. Ich obsługa jest wyjątkowo prosta, ponieważ kierunek obrotów wskazywany jest za pomocą dwukolorowej diody świetlnej LED. Dwa wskaźniki LED określają kierunek reverse (wstecz) i forward (do przodu). Układy nawrotne są zabezpieczone przed pojawieniem się dwóch faz na jednym zacisku w tym samym czasie. Oznacza to, że są chronione przed jednoczesnym pojawieniem się dwóch sygnałów sterujących, więc eksploatacja urządzeń nawrotnych jest w 100% bezpieczna. Co więcej, w układach nawrotnych wykorzystano gasiki RC oraz warystory, które dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo przepięciowe. Na uwagę zasługują układy nawrotne firmy CELDUC Relais o stałym czasie nawracania 70ms. Urządzenia mogą być zintegrowane zarówno z wewnętrznym jak i zewnętrznym radiatorem.