Bezpieczniki ultraszybkie. Charakterystyka i rodzaje

Bezpiecznik elektryczny pełni funkcję zabezpieczenia dla instalacji elektrycznej. Zapobiega wystąpieniu negatywnych skutków przeciążenia instalacji zbyt wysokim natężeniem prądu. Do skutków tych zaliczamy nie tylko porażenie prądem, ale także zagrożenia pożarowe. Zasada działania bezpieczników elektrycznych opiera się na odcięciu dopływu prądu. Jednym z typów standardowych bezpieczników topikowych są bezpieczniki ultraszybkie UR do zabezpieczania elementów półprzewodnikowych.


Jakie są rodzaje bezpieczników ultraszybkich?

Bezpieczniki ultraszybkie UR wykorzystywane są do zabezpieczania takich elementów półprzewodnikowych jak diody i tyrystory. Z powodzeniem można je wykorzystywać do ochrony półprzewodników mocy, układów soft-startu, przekaźników półprzewodnikowych, UPS-ów czy przemienników częstotliwości. Dostępne są na rynku w kilku rodzajach, które różnią się od siebie zakresem obsługiwanych prądów znamionowych, napięć znamionowych oraz znamionowych zdolności wyłączania. Bezpieczniki ultraszybkie różnią się także od siebie wymiarami. Większość z nich posiada charakterystykę aR/gR, określającą funkcję zabezpieczania układów półprzewodnikowych zarówno przed skutkami zwarć jak i przeciążeń. Dostępne są wkładki cylindryczne w różnych rozmiarach - 5x20, 6,3x32, 10x38, 14x51 i 22x58. Bezpieczniki, które posiadają tylko klasę aR wymagają dodatkowego zabezpieczenia do eliminacji niewielkich przeciążeń.

Podtypami bezpieczników UR są bezpieczniki ultraszybkie URZ cylindryczne, URB przykręcane śrubami, URL do zabezpieczania i półprzewodników i przewodów, URS dla systemu europejskiego i amerykańskiego, URE dla systemu brytyjskiego, URDC na prąd stały, URD, URM nożowe czy PV do obwodów fotowoltaicznych. 

 

Czym się charakteryzują bezpieczniki ultraszybkie?

Bezpieczniki ultraszybkie mają bardzo dużą zwarciową zdolność wyłączania i niewielkie wartości I²t. Wartości te oznaczają, że bezpieczniki UR silnie ograniczają prądy zwarciowe. Dobierając odpowiedni bezpiecznik ultraszybki należy mieć na uwadze, że wartość I²t bezpiecznika powinna być mniejsza niż ½I²t przekaźnika półprzewodnikowego. Należy przy tym także uwzględnić zmęczenie termiczne bezpiecznika. 

Bezpieczniki UR można instalować zarówno w gniazdach bezpiecznikowych, jak również za pomocą zacisków śrubowych. Najczęściej posiadają wkładki ceramiczne. Obsługiwane przez bezpieczniki UR napięcia wynoszą maksymalnie 2000 V, a prądy znamionowe zawierają się w granicach 160mA – 1600A. Bezpieczniki ultraszybkie muszą spełniać restrykcyjne normy krajowe i międzynarodowe, między innymi: IEC 60269-4, EN 60269-4, DIN VDE 0636-4 oraz BS 88-4. Bezpieczniki UR doskonale sprawdzą się wszędzie tam, gdzie zabezpieczane obwody są wyjątkowo wrażliwe na oddziaływanie nadmiernego natężenia prądu.