Czym są regulatory temperatury?

Jak działa regulator?

Regulator jest połączony z urządzeniem chłodzącym lub grzejącym. Operator maszyny programuje temperaturę, jaką urządzenie powinno utrzymywać. Jeśli pomiary regulatora wskażą na przykład, że dane urządzenie osiąga za wysoką temperaturę, automatycznie uruchamia ono chłodzenie. Regulatory mogą też pełnić funkcje alarmu. Gdy temperatura przekracza pożądane wartości, urządzenie informuje o tym operatora.

Zastosowanie regulatorów

Regulatory temperatury znajdują zastosowanie w wielu różnych branżach. Są nieocenione w przemyśle spożywczym i przetwórstwie tworzyw sztucznych. Wszyscy znamy je z klimatyzatorów w domach i biurach. Zaawansowane regulatory temperatury pomagają w sterowaniu piecami przemysłowymi i suszarniach (np., materiałów ceramicznych). Mają też wiele zastosować w farmaceutyce i laboratoriach. Regulatory do chłodzenia zazwyczaj znajdują zastosowanie w komorach chłodniczych, przechowalniach żywności, dojrzewalniach owoców, systemach wentylacyjnych, a także w różnorakich procesach technologicznych oraz w wymiennikach ciepła. Regulatory do grzania z kolei montowane są przy ogrzewaniu pomieszczeń, zabezpieczeniach przed przemarzaniem gruntu, płytach grzejnych, suszarkach, sterylizatorach, a także wcześniej wspomnianych wymiennikach ciepła i różnorodnych maszynach odpowiadających za procesy technologiczne. To tylko przykłady zastosowania tych urządzeń. Regulatory temperatury są jednak używane jeszcze w wielu innych branżach i dziedzinach życia.