Przeznaczenie i zastosowanie radiatorów

Budowa radiatora

Nowoczesne radiatory, tak jak i starsze urządzenia mają charakterystyczną budowę. To zazwyczaj bryła z szeregiem wypustek lub talerzy. Radiatory produkuje się z metalu lub jego stopów, które dobrze przewodzą ciepło, najczęściej z aluminium lub miedzi. Rozwinięta powierzchnia z wypustkami (zazwyczaj w postaci żeber lub prętów) ma za zadanie odprowadzać jak największe ilości ciepła. Radiator zazwyczaj dociska się do powierzchni wydzielającej ciepło. Szczeliny często wypełnia się cienką warstwą pasty, kleju lub taśmy termoprzewodzącej. Radiator powinien być usytuowany tak, aby utworzyć pionowe kanały działające na zasadzie komina. Popularnym rozwiązaniem jest też powiększenie skuteczności chłodzenia poprzez zapewnienie wymuszonego obiegu powietrza, czyli np. instalację wentylatora. W urządzeniach bardzo zaawansowanych, emitujących bardzo dużo ciepła, stosuje się radiatory z rurką cieplną lub chłodzeniem cieczą.

Zastosowanie radiatorów

Jak już było wspomniane, radiatory znajdują zastosowanie w delikatnych układach elektronicznych. Są one ważnym elementem w procesorach komputerów, wzmacniaczach i urządzeniach chłodniczych. Radiatory znajdują też zastosowanie w urządzeniach mechanicznych, w których dochodzi do tarcia lub przemian fizykochemicznych, takich jak silniki. Radiatory mogą mieć różne formy, dobór właściwego radiatora jest niezbędny do właściwej pracy przyrządu. Kluczowym parametrem radiatora jest rezystancja termiczna. Na wartości tego parametru wpływa wiele czynników. Są to między innymi: wielkość powierzchni radiatora, jego kształt, kolor, ruch powietrza wokół i temperatura.