Automatyka przemysłowa – rodzaje podzespołów

Automatyka przemysłowa – rodzaje podzespołów

Automatyzacja produkcji i procesów opiera się na układach urządzeń tworzących tak zwane systemy automatyki przemysłowej. Do elementów systemów automatyki przemysłowej należą między innymi: urządzenia i maszyny, które realizują produkcję lub procesy przemysłowe, urządzenia kontrolno-pomiarowe zainstalowane na tych maszynach i urządzeniach, systemy łączności. Istotnymi częściami są także urządzenia wykonawcze, do których zaliczymy zawory, silniki, napędy, itd. Oraz urządzenia sterujące i oprogramowanie do kontroli i wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych.

Czym są podzespoły automatyki przemysłowej

Ważną kwestią w przypadku automatyki przemysłowej są wszelkie podzespoły i urządzenia. Produkty z zakresu automatyki przemysłowej umożliwiają usprawnienie procesów technologicznych, precyzyjne kontrolowanie środowiska pracy oraz eliminowanie zagrożeń i strat materialnych. Wśród nich znaleźć można sterowniki mocy fazowe i grupowe, soft startery, układy nawrotne, zbliżeniowe czujniki kontaktronowe, elektroniczne czujniki Halla, przekaźniki kontaktowe, radiatory.

Charakterystyka wybranych podzespołów i urządzeń

Jednym z podstawowych urządzeń automatyki są radiatory. Jest to element lub zespół elementów, które odprowadzają nadmiar ciepła z modułu elektronicznego do otoczenia poprzez zwiększenie powierzchni, przez którą wyda się ciepło. Dzięki temu pracujące intensywnie podzespoły urządzeń elektronicznych mogą być prawidłowo chłodzone, co chroni moduły od uszkodzenia. Innym typem są soft stary. Dzięki nim możliwe jest wyeliminowanie, np. tak zwanego udaru prądowego, ponieważ w chwili rozruchu urządzenie nie jest narażone na działanie dużego. Układy miękkiego startu doskonale chronią maszynę. Kolejnym rodzajem podzespołów, na który warto zwrócić uwagę są regulatory tempera ty, służące jak sama nazwa wskazuje do pomiaru i zmiany ustawień temperatury. Kontrola ciepłoty potrzebna jest wszędzie tam, gdzie zachowanie odpowiednich warunków środowiska ma wpływ na finalny produkt.