Czym są przekaźniki ssr

Czym są przekaźniki ssr

Samo słowo przekaźnik wskazuje na fakt, że w pewnym stopniu urządzenie jest porównywalne do przekaźnika elektromagnetycznego. Półprzewodniki tego typu nie zawierają żadnych elementów ruchomych w obwodzie załączającym obciążenie. Zadaniem przekaźników półprzewodnikowych jest sterowanie obciążeniem przy użyciu półprzewodnika mocy sterowanego niewielkim obwodem elektronicznym. Dzięki temu, że obwód sterujący jest odseparowany galwanicznie od obwodu głównego – zapewnia to całemu systemowi odpowiednio wysoki stopień bezpieczeństwa. Przekaźniki półprzewodnikowe można podzielić ze względu na moment załączania na dwa podstawowe typy: przekaźniki załączające w momencie przejścia sinusoidy napięcia przez „zero” oraz załączające w dowolnej chwili, po pojawieniu się napięcia sterującego. Istnieją również przekaźniki załączane w szczycie napięcia.

Zalety przekaźników ssr

Najważniejszym elementem każdego przekaźnika półprzewodnikowego jest złącze półprzewodnikowe. Technologia i parametry techniczne są decydującym parametrem świadczącym o jakości przekaźnika. Najczęściej stosowanymi elementami wykonawczymi są triaki i para tyrystorów. Od strony zasilania rozróżnia się dwa rodzaje przekaźników statycznych: jednofazowe i trójfazowe. Ze względu na sterowanie można natomiast rozróżnić: sterowane prądem stałym i prądem przemiennym. Do zalet tego typu przekaźników należy mała moc sygnału sterującego, złącze synchroniczne lub asynchroniczne, brak zakłóceń przy załączaniu w zerze, długa żywotność, krótki czas odpowiedzi, brak ruchomych części. Na jakoś użytkowania wpływa również kompatybilność z układami logicznymi, odporność na wstrząsy, cicha praca i odporność na zapylenia.

W jakich urządzeniach stosuje się przekaźniki ssr

Przekaźniki półprzewodnikowe stosuje się w wielu urządzeniach bardzo różnego typu. Można je spotkać zarówno w piecach elektrycznych, indukcyjnych, systemach lutowania, jak również w suszarkach, kserokopiarkach, inkubatorach. Spełniają również ważną rolę w sterowaniu oświetleniem ulicznym, włączaniu transformatorów oraz w przemysłowych wentylatorach i dmuchawach. Jak widać przekaźniki ssr mają bardzo szeroki wachlarz zastosowań.