Budowa i przykłady zastosowania czujników kontaktronowych

Budowa i przykłady zastosowania czujników kontaktronowych

Taki rodzaj czujnika wykrywa pozycję bez potrzeby fizycznego zetknięcia. Dzieje się tak dzięki wpływowi pola magnetycznego. Bezdotykowe działanie jest jedną z wielu zalet czujnika, idzie za nią również trwałość i niezawodność. Podstawowym elementem każdego czujnika kontaktowego jest kontaktron. Do ciekawostek należy, że pierwsze kontaktrony pojawiły się na rynku w 1940 roku, jako rozwinięcie przekaźnika.

Ogólna budowa czujników kontaktronowych

Kontaktron składa się z hermetycznej szklanej bańki, w której, w atmosferze gazu obojętnego lub w próżni, zatopione są styki materiału ferromagnetycznego. Materiały ferromagnetyczne to takie, które wskazują własne, spontaniczne namagnesowanie. Do ferromagnetyków należą m.in. żelazo, kobalt, nikiel i niektóre ich stopy. Pod wpływem odpowiednio ukierunkowanego zewnętrznego pola magnetycznego w stykach indukuje się własne pole magnetyczne. Styki zaczynają się przyciągać i zwierają się.  Aby polepszyć pracę styków i uzyskać stabilną charakterystykę pracy, końce styków pokrywane są warstwą metalu szlachetnego: złotem, wolframem, rutenem czy rodem lub powłokami mieszanymi. Wszystko zależy od przeznaczenia i warunków pracy. Można rozróżnić dwa typy kontaktronów. Rozróżnienie dotyczy sposobu podtrzymywania i zwalniania styków. Mamy zatem kontaktrony nieremanecyjne i remanencyjne. Pierwsze potrzebują energii w postaci pola magnetycznego do podtrzymania jednego ze stanów. Drugi typ zmienia stan po wpływem krótkiego impulsu pola o odwrotnej polaryzacji niż w poprzednim cyklu sterowania, a do podtrzymania stanu nie jest potrzebna energia.

Zastosowanie czujników kontaktronowych

Powszechnym, chociaż oczywiście nie jedynym, zastosowaniem czujników kontaktronowych w automatyce jest detekcja poziomu tłoka silnika, a także w zautomatyzowanych lakierniach podczas lakierowania. Czujniki kontaktronowe wykorzystuje się też często do pomiaru poziomu wszelkiego rodzaju cieczy i płynów.  Nadają się do tego ze względu na swoją hermetyczną obudowę i bezdotykowe działanie.