Wybór termoregulatora. Na co zwracać uwagę?

Wybór termoregulatora. Na co zwracać uwagę?

Funkcjonowanie wielu maszyn i urządzeń przemysłowych wiąże się z koniecznością precyzyjnego monitorowania oraz ustawiania temperatury, jaka musi panować podczas różnych procesów technologicznych. Sposobem na wpływanie na jej poziom jest użycie odpowiedniego termoregulatora, który będzie w stanie nie tylko pobierać informacje z czujników, ale w razie potrzeby także kontrolować pracę poszczególnych układów odpowiadających za jej osiągnięcie lub utrzymanie.

Jak działa termoregulator?

Termoregulator to element automatyki przemysłowej, który odpowiada za pobieranie informacji dostarczanych przez zamontowane w odpowiednich miejscach czujniki temperatury. W zależności od otrzymanych wskazań jest także w stanie przesyłać sygnały do urządzeń, które uruchomią proces ogrzewania albo schładzania. Termoregulatory, w zależności od swej konstrukcji mogą oferować różne opcje działania. Większość urządzeń pokazuje temperaturę mierzoną oraz pożądaną, która została wprowadzona przez użytkownika jako docelowa. Jednocześnie regulator może reagować na określone zdarzenia – sygnalizować przekroczenie temperatury minimalnej lub maksymalnej i uruchamiać albo wstrzymywać pracę konkretnych podłączonych systemów, reagować na osiągnięcie czy też przekroczenie określonego przedziału temperatur, a nawet realizować złożone sekwencje poleceń związane z następującymi po sobie odczytami. 

Jakie są rodzaje termoregulatorów?

Termoregulatory różnią się od siebie typem budowy oraz możliwościami. Do podstawowych różnic należy możliwość zabudowy jako modułu szynowego lub tablicowego. Dla sposobu działania istotne będą przede wszystkim osiągana dokładność oraz czas próbkowania, rodzaj oraz ilość wejść i wyjść urządzenia, a także sposób komunikacji z urządzeniem. Duże znaczenie mają zaimplementowane algorytmy pracy poza włączaniem i wyłączaniem oraz utrzymywaniem histerezy może to być PID lub PID wzbogacony o funkcję Fuzzy Logic. Dla wygody obsługi liczyć się będzie rodzaj pokazywanych wskazań – trybu pracy, wprowadzonych ustawień, jak też sygnalizacji alarmów.