Tyrystorowe sterowniki mocy w suszarniach i piecach przemysłowych

Tyrystorowe sterowniki mocy w suszarniach i piecach przemysłowych

Osoby niezwiązane z przemysłem często zastanawiają się, jak mocnego zasilania potrzebują ogromne urządzenia przemysłowe, by pracowały wydajnie. Producentom oczywiście zależy na generowaniu maksymalnych oszczędności, by ich biznes był opłacalny. Jeśli chodzi o oszczędności w dostarczaniu mocy, z pomocą przychodzą im sterowniki tyrystorowe. Czym one są i jak działają? Postaramy się wyjaśnić to w dzisiejszym wpisie. Zapraszamy do lektury!

Czym są tyrystory?

Tyrystory to półprzewodnikowe układy elektroniczne. Ich najważniejszymi elementami są elektrody: anody, katody i bramka. Tyrystor składa się z 4 warstw w układzie p-n-p-n (co druga warstwa jest przewodnikiem). Katoda i anoda przyłączone są do warstw skrajnych, a bramka – do warstwy środkowej.

Tyrystor przewodzi w kierunku od anody do katody. Gdy anoda jest o dodatnim potencjale względem katody, to złącza skrajne typu p-n są spolaryzowane w kierunku przewodzenia, a złącze środkowe n-p w kierunku zaporowym. Tyrystor znajduje się w stanie blokowania, a do stanu przewodzenia przechodzi dopiero wtedy, gdy na brankę zostanie podanie napięcie (znikają właściwości zaporowe środkowego złącza). Tyrystor wciąż przewodzi prąd, nawet gdy ustanie napięcie przyłożone do bramki. Przestaje dopiero wtedy, zaniknie prąd obciążenia, lub elektrody zostaną odwrotnie spolaryzowane. To właśnie ta właściwość tyrystora przekłada się na oszczędności w zakładach przemysłowych.

Tyrystory w przemyśle

Dzięki temu, że tyrystorowe sterowniki mocy  utrzymują przewodzenie nawet po ustaniu impulsu, zaawansowane technologicznie urządzenia przemysłowe mogą pracować bez konieczności stałego dostarczania napięcia. Często paradoksalnie wymagają więc mniejszego zasilania, niż drobne AGD, którego używa się w domu. Dzięki sterownikom cieć energetyczna w danym zakładzie przemysłowym jest też chroniona przed przeciążeniami.

Właściwości tyrystorowych sterowników mocy wykorzystuje się m.in. w suszarniach i piecach przemysłowych, które są instalacjami silnoproądowymi i pracują w bardzo długich cyklach. Dzięki tyrystorom ich zasilanie jest o wiele bardziej ekonomiczne, a firma zyskuje spore oszczędności. Co ważne, tyrystorowe sterowniki mocy znajdują zastosowanie także w wielu innych gałęziach przemysłu. Można znaleźć je również w maszynach do produkcji szkła, zgrzewania oraz obróbki tworzyw sztucznych.