Budowa przekaźnika rtęciowego

Budowa przekaźnika rtęciowego

Wśród wielu rodzajów przekaźników na szczególną uwagę zasługują przekaźniki rtęciowe. Powstały one jako odpowiedź na wcześniej używane kontaktrony gazowe i próżniowe – zachowały ich właściwości, jednak znacząco zwiększyły niezawodność zespołów stykowych (poprawiły komutację). Jak zbudowane są najprostsze przekaźniki rtęciowe i jak działają? Przybliżymy ten temat w dzisiejszym wpisie.

Jak zbudowany jest przekaźnik rtęciowy?

Oczywiście budowa przekaźnika zależna jest od rozwiązań stosowanych przez danego producenta, dlatego opiszemy jego budowę w przybliżony sposób. Kontaktron rtęciowy zbudowany jest ze styczków nieruchomo przymocowanych do wsporników, które z kolei wtopione są w górną część szklanej rurki. W jej dolnej części znajduje się rurka metalowa ze sprężyną stykową. Ta ostatnia wyprodukowana jest z ferromagnetycznego stopu (np. żelaza i niklu). Dodatkowo pokrywa się ją niklem, by zapewnić dobre zwilżanie rtęcią. Oprócz nich, w dolnej części rurki jest też rtęć. Pozostałą część wypełnia gaz ochronny, którego zadaniem jest utrzymanie wysokiej wytrzymałości dielektrycznej. Zazwyczaj jest nim wodór.

Jak działa przekaźnik rtęciowy?

Działanie przekaźników rtęciowych jest stosunkowo proste. W stanie zestyku rtęć ze styczki ruchomej pokrywa też miejsce styku ze styczką stałą (często wykonywaną z platyny). Gdy obie styczki się rozwierają, pomiędzy nimi tworzy się mostek z rtęci. Gdy osiąga on określoną długość, zrywa się i zestyk pozostaje rozwarty. W przypadku zestyku przełącznego, przerwanie mostka następuje dopiero po zwarciu zestyku zwiernego. Główną zaletą działania przekaźników rtęciowych okazało się to, że zestyk podczas zwierania i rozwierania nie wykazuje drgań – to z kolei przekłada się na brak przerw i zwarć. Zestyk jest trwały i cechuje się małą rezystancją styku. Między innymi dlatego właśnie przekaźników rtęciowych zaczęto używać w precyzyjnych urządzeniach pomiarowych.

Zalety przekaźników rtęciowych

Poza wyżej wymienionymi cechami przekaźniki rtęciowe mają jeszcze wiele innych zalet. Pracują cicho, można je wykorzystywać nawet w trudnych warunkach technoklimatycznych. Dodatkowo są bardzo stabilne i czułe. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że to właśnie one odpowiedzialne są za rozwój telekomunikacji, gdzie usprawniły pracę pierwszych central.