Sterowniki mocy fazowe i grupowe. Czym się od siebie różnią?

Sterowniki mocy fazowe i grupowe. Czym się od siebie różnią?

Za dopływ prądu do urządzenia odpowiadają sterowniki mocy. Są to niewielkie moduły, które zawierają zaawansowany układ elektroniczny. Dzięki niemu do urządzenia dopływa prąd. Podstawowym elementem zapewniającym działanie sterownikom mocy są tyrystory. Nazywamy nimi niewielkie elementy, które składają się z czterech warstw materiału, z czego połowa jest półprzewodnikiem i przewodzą prąd do czasu wyłączenia układu. Różne urządzenia wymagają różnej mocy zasilania. Właśnie dlatego wyróżniamy sterowniki mocy fazowe i grupowe. Czym się charakteryzuje każdy z nich, jakie są ich wady i zalety i czym się od siebie różnią?

Czym się charakteryzują fazowe sterowniki mocy?

W przypadku fazowego sterownika mocy zakres sterowania jest ograniczony przez kąt fazowy odbiornika. Jeżeli w urządzeniu prąd narasta powoli, to w sterowniku może dochodzić do wydłużenia albo zwielokrotnienia impulsów prądu bramki, aby został przekroczony prąd zatrzasku oraz tyrystora. Fazowy sterownik mocy jest przeznaczony do układów automatycznej regulacji temperatury, które znajdują się w urządzeniach elektrotechnicznych. Taki sterownik może być wykorzystywany w obwodach elektrycznych, które zostały wyposażone w odbiornik indukcyjny albo rezystancyjnymi  (również o dużym współczynniku temperaturowym rezystencji).

Co to są grupowe sterowniki mocy i gdzie można je stosować?

Podstawową cechą, która odróżnia sterowniki grupowe od fazowych, jest to, że w ich przypadku prąd jest przepuszczany grupami pełnych okresów wielkości wejściowej TS. Podczas pracy sterownika dochodzi do stałego okresu powtarzania Ti, który jest większy od okresu wielkości wejściowej, natomiast parametrem sterowania jest stosunek czasu przewodzenia do okresu powtarzania. W tym przypadku mamy do czynienia z liniową charakterystyką sterowania.

Dzięki zastosowaniu takich sterowników bezpieczeństwo tyrystora jest większe, a poziom generowanych zaburzeń mniejszy, ponieważ dochodzi do niewielkich stromości napięcia i prądu. Grupowe sterowniki mocy znajdują zastosowanie przede wszystkim w sytuacjach, w których moc musi być dostarczona długimi impulsami (stroboskop). Kolejnym zastosowaniem grupowych sterowników mocy są odbiorniki, które mają długą nieelektryczną stałą czasową (grzejnictwo).