Wykorzystanie bezpieczników ceramicznych

Wykorzystanie bezpieczników ceramicznych

Zadaniem bezpiecznika jest zawsze zabezpieczenie obwodu elektrycznego. Polega ono na stopieniu się jednego z jego elementów w celu przerwania ciągłości obwodu. Bezpieczniki ceramiczne najczęściej nazywane są topikowymi. W przypadku zbyt dużego natężenia prądu trwającego dłuższy czas, topik (przewodnik elektryczny w bezpieczniku) nagrzewa się i topi. Wtedy następuje zapalenie łuku elektrycznego, a gdy on zgaśnie, prąd przestaje płynąć. Topik znajduje się w szczelnej, najczęściej ceramicznej (lecz nie zawsze) obudowie, wypełnionej piaskiem kwarcowym, ułatwiającym zgaszenie łuku. W urządzeniach o większej mocy korzysta się z bezpieczników o trwalszych topikach.

Jakie zalety mają bezpieczniki topikowe?

Najważniejszą zaletą bezpieczników topikowych ceramicznych jest to, że są odporne na działanie bardzo wysokich temperatur. Sprawdzają się więc świetnie nawet w przemyśle i wszędzie tam, gdzie korzysta się z dużych natężeń prądu. Bezpieczniki ceramiczne przerywają ciągłość obwodu tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście niezbędne.

Klasyfikacja i zastosowanie bezpieczników

Bezpieczniki znajdują szereg zastosowań w instalacjach domowych o ogólnym przeznaczeniu, ale też w silnikach, urządzeniach górniczych, rolniczych, czy transformatorach. Urządzenia te klasyfikuje się i odpowiednio oznacza. Przykładowo, litera „a” oznacza, że dany bezpiecznik jest urządzeniem niepełnozakresowym, które chroni tylko przed skutkami zwarć. Z kolei litera „g” mówi nam o tym, że mamy do czynienia z bezpiecznikiem pełnozakresowym, chroniącym przed skutkami zwarć i przeciążeń. Bezpieczniki opisane literami „L”, „B” i „M” to odpowiednio bezpieczniki do przewodów, do urządzeń elektroenergetycznych górniczych i do silników. Oznaczenia mogą być ze sobą połączone. Przykładowo „BM” oznacza bezpiecznik do silników urządzeń górniczych elektroenergetycznych. Znany wszystkim bezpiecznik – popularny domowy „korek”, ma oznaczenie „D”. Jest on wykorzystywany również w innych instalacjach o małej mocy.