Charakterystyka i zastosowanie gniazd bezpiecznikowych

Charakterystyka i zastosowanie gniazd bezpiecznikowych

Gniazda bezpiecznikowe to jeden z najważniejszych elementów budowy bezpieczników, które występują przy instalacjach elektrycznych. Montowane są w celu ochrony instalacji przed czynnikami zewnętrznymi, a więc wpływają bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa obwodu elektrycznego, przeciwdziałając zwarciom i konsekwencjom ewentualnych awarii. Stosowane są nie tylko w budynkach, ale i innych miejscach, np. wewnątrz różnego rodzaju maszyn czy urządzeń. Wykorzystuje się je zarówno w układach elektrycznych, jak i elektronicznych. Ze względu na szeroki zakres zastosowań, gniazda bezpiecznikowe wyróżniają się różnymi parametrami i właściwościami. Muszą też spełniać dość restrykcyjne normy, aby mogły zostać dopuszczone do użytku.

Budowa i funkcje gniazd bezpiecznikowych

Głównym elementem, spełniającym najistotniejszą funkcję, jest wkładka topikowa, która znajduje się wewnątrz gniazda. Jej zadaniem jest załączanie w odpowiednim momencie obwodu elektrycznego, przeciwdziałając tym samym zwarciom lub ewentualnym uszkodzeniom instalacji elektrycznej. Wkładka topikowa — zgodnie ze swoją nazwą — rzeczywiście ulega automatycznemu stopieniu, gdy pojawia się zbyt wysokie natężenie prądu. Przerywa w ten sposób przepływ prądu w całym obwodzie, zapewniając tym samym bezpieczeństwo. Zatem bezpieczniki same w sobie powinny zadziałać dopiero wtedy, gdy pojawiają się nieprawidłowości w działaniu instalacji elektrycznej.

Kształt topików jest zróżnicowany, ale najczęściej stosowane są cienkie srebrne taśmy. Dostępne są też bezpieczniki o bardzo szybkim działaniu, które mają za zadanie maksymalne skrócenie czasu nagrzewania się w przypadku wystąpienia zakłóceń w instalacji elektrycznej. W tym przypadku naparowywanie topika odbywa się na podłoże ceramiczne.

Gdzie wykorzystywane są gniazda bezpiecznikowe?

Ponieważ zakres zastosowań gniazd bezpiecznikowych jest dość szeroki, występują one w kilku wariantach. Możemy wyróżnić ich trzy podstawowe typy. Jeden z nich — gniazda aparatowe — stosowane są głównie w instalacjach domowych. Przystosowane do standardowego napięcia 250V. Zazwyczaj wartości znamionowe tego typu bezpieczników mają natężenie o wartości 6,3A i 10A.

Kolejnym typem są samochodowe gniazda bezpiecznikowe lutowane w tzw. obwodach drukowanych, a więc wykorzystujących płytki izolacyjne. Trzeci rodzaj to gniazda teletechniczne używane w różnego typu urządzeniach teletechnicznych, elektronicznych, teleinformatycznych czy elektrotechnicznych. Ich wartości nominalne wynoszą około 6,3A przy napięciu 250V.

Istnieją też specjalne gniazda bezpiecznikowe, które przystosowane są do napięcia znamionowego nawet ok. 8 razy niższego niż opisane powyżej warianty, które wynosi 30V. Natężenie osiąga w tym przypadku dość duży zakres - 2-100A.