Czy branża automatyki przemysłowej będzie się rozwijać?

Czy branża automatyki przemysłowej będzie się rozwijać?

Rozwijająca się od dłuższego czasu branża automatyki przemysłowej nie raz jeszcze zaskoczy nas pozytywnymi zmianami. Jej potencjał nie został jeszcze w pełni wykorzystany, a globalne potrzeby stale się zwiększają. Kolejne zmiany są nieuniknione, aby można było sprostać potrzebom rynku. Zapotrzebowanie na nowe rozwiązania technologiczne będzie systematycznie rosnąć, wpływając na kierunki rozwoju automatyki przemysłowej.

Przemysł kiedyś i dziś...

Przemysł 4.0 to teraźniejszość, jednak specjaliści twierdzą, że już stoimy u progu kolejnej rewolucji przemysłowej. Przemysł 5.0 to niedaleka przyszłość, która przyniesie kolejne zmiany mające na celu usprawnienie działania przedsiębiorstw oraz wzrost ich konkurencyjności rynkowej. Trudno wyobrazić sobie, że przemysł miałby zacząć się cofać. To zrujnowałoby gospodarki i doprowadziło do globalnych problemów. W ostatnich dekadach technologie diametralnie się zmieniły, jednak nie powiedziano w te kwestii ostatniego słowa. Branża automatyki przemysłowej będzie szła naprzód, usprawniając kolejne sektory, wdrażając nowe rozwiązania oraz wpływając na wydajność, bezpieczeństwo i koszty produkcji w każdej z gałęzi gospodarki.

 

Dokąd zmierza branża automatyki przemysłowej?

Branża automatyki przemysłowej napędzana jest zmianami w ściśle powiązanych z nią sektorach rynku. To sprawia, że wraz ze wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych i informatycznych nieuniknione będą kolejne zmiany także w branży automatyki przemysłowej. Widoczne przeobrażenia we wszystkich dziedzinach przemysłu będą nadal wywierały duży wpływ na kierunki rozwoju automatyki przemysłowej, sprawiając, że wdrażane rozwiązania zostaną zoptymalizowane i uzupełnione o nowe funkcje służące m.in. integracji obecnie stosowanych w zakładach produkcyjnych dedykowanych systemów. Wybiegając w przyszłość, nie można pominąć faktu, iż nowoczesne rozwiązania technologiczne i sztuczna inteligencja wkraczają w każdą dziedzinę naszego życia. Zapotrzebowanie na automatyczne sterowane i ułatwiające życie rozwiązania stale się zwiększa i wykracza daleko poza obszar poszczególnych łańcuchów produkcyjnych. To kolejny dowód na to, że rozwój automatyki przemysłowej jest nieunikniony i musimy przygotować się na kolejne ważne zmiany.