Dodatkowe funkcje regulatorów temperatury

Dodatkowe funkcje regulatorów temperatury

Regulatory temperatury są urządzeniami elektronicznymi używanymi do pomiaru oraz zmiany ustawień temperatury. Znajdują zastosowanie w sytuacjach, w których zachowanie odpowiednich warunków środowiska ma wpływ na produkt. Jest ono ważna w funkcjonowaniu urządzenia, ponieważ dzięki temu działa sprawnie i nie ulega awariom. Często posiadają też dodatkowe funkcje, na przykład mierzą wilgotność, ciśnienie lub przepływ PH. Można je stosować do montażu tablicowego albo mocować na szynie DIN. Odpowiedni model należy wybrać na podstawie poboru mocy, wymiarów, zakresu temperatur i dokładności pomiarów. Doskonale współpracują przede wszystkim z piecami i maszynami pakującymi.

Regulator temperatury do montażu tablicowego

Pierwszy z regulatorów temperatury służy do montażu tablicowego. Dzięki niemu można kontrolować temperaturę pracy urządzeń. Znajduje zastosowanie na przykład w piecach, maszynach pakujących i maszynach do tworzyw sztucznych. Nie tylko mierzy warunki pracy, jakie zachodzą w maszynie, ale również podwyższa lub obniża temperaturę do odpowiedniego poziomu. Wszystko dzięki termoregulatorowi. Proces zachodzi w stosunkowo krótkim czasie, dzięki czemu działanie maszyny jest płynne i zgodne z zaleceniami producenta. Stosując go na przykład we wtryskarkach chłodzonych wodą, w których często dochodzi do wahań temperatury, zapewnimy im regulację, która wpłynie na jakość produktu.

Regulatory temperatury do montażu na szynie DIN

Moduły na szynie DIN znajdują zastosowanie głównie przy wyposażeniu rozdzielnic. Forma tych regulatorów zapewnia możliwość montażu na szynie. Ich dostępność jest szeroka, ponieważ jest dostępna, można ją zakupić w wersji ekonomicznej lub zaawansowanej. Ich szczególną zaletą jest możliwość sterowania z poziomu komputera. Posiadają również funkcję alarmu temperatury, dzięki któremu można ustalić górny i dolny próg alarmowy. Kiedy zostanie przekroczony, uruchomi się alarm dźwiękowy. Co ciekawe zakres temperatury można zmieniać w konkretnych dniach czy godzinach.

Regulatory temperatury znajdują zastosowanie przy obsłudze pieców, maszyn pakujących, wentylatorów czy lodówek i zamrażarek. Właściwy dobór urządzenia zapewni kontrolę nad pracą sprzętu oraz zwiększy jej efektywność. Oprócz pomiaru temperatury może kontrolować także wilgotność, ciśnienie czy przepływ PH.