Cyfrowe regulatory temperatury w praktyce

Cyfrowe regulatory temperatury służą do pomiaru i zmiany ustawień temperatury. Znajdują zastosowanie w przemyśle, gdzie zachowanie odpowiednich warunków środowiska wpływa na jakość finalnego produktu lub bezawaryjną pracę maszyn. Urządzenia te umożliwiają także pomiar innych wielkości fizycznych takich jak ciśnienie, wilgotność lub przepływ, przy wykorzystaniu odpowiednich czujników przetwarzających daną wielkość na standardowy sygnał analogowy prądowy lub napięciowy.

Układ regulacji

Jak zbudowany jest układ regulacji? Najprostszy układ składa się z trzech elementów: elementu pomiarowego, regulatora temperatury i elementu wykonawczego. Element pomiarowy to najczęściej czujnik temperatury (lub przetwornik do pomiaru innych wielkości). Czujnik mierzy temperaturę i przesyła jej wartość do regulatora. Cyfrowy regulator temperatury (lub innej wielkości), nazywany też często termoregulatorem, porównuje otrzymane dane do wielkości zadanej. Jeśli istnieje taka potrzeba, wysyła odpowiednią wartość sygnału sterującego (zależnego między innymi od odchyłki pomiędzy wartością mierzoną i zadaną) do elementu wykonawczego. Sygnałem sterującym może być sygnał z przekaźnika, logiczny napięciowy, napięciowy, lub prądowy. Element wykonawczy, po otrzymaniu sygnału sterującego, odpowiedzialny jest za włączenie lub wyłączenie napięcia sterującego, czyli na przykład grzałek, lub też uruchomienie silnika czy otwarcie/zamknięcie zaworów itp. Elementem wykonawczym jest najczęściej stycznik elektromagnetyczny, przekaźnik SSR, tyrystorowy sterownik mocy, falownik itp.

Regulacja idealna

Przebieg procesu regulacji może być różny, w zależności od regulowanego obiektu i sposobu regulacji. Za idealną regulację uznaje się taką, gdy zmiana regulacji następuje natychmiast – bez opóźnień czy przeregulowań. Oczywiście w rzeczywistości osiągnięcie takiego efektu nie jest możliwe. Często więc dąży się do regulacji bez przeregulowań, wymagającej jednak czasu, lub też dopuszcza się przeregulowanie, aby naj najszybciej dość do wartości regulowanej. Zaplanowanie optymalnego procesu regulacji wymaga szerokiej wiedzy  nie tylko o samym regulatorze, ale również o regulowanym obiekcie, elementach pomiarowych oraz wykonawczych. W razie pytań służymy pomocą. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami przez telefon bądź e-mail.