Przemysłowe znaczenie czujników kontaktronowych

Kontaktrony to urządzenia, które obecnie zyskują na popularności, dzięki wielu możliwościom ich zastosowania. Wykorzystuje się je zarówno w warunkach domowych, jak również w  przemyśle i motoryzacji. Wraz z rozwojem technologii, mogą one zyskać wiele dodatkowych funkcji. Na czym polega działanie czujników kontaktronowych i jakie jest ich znaczenie w przemyśle?

Budowa i działanie kontaktronu

W skład czujnika kontaktronowego wchodzą styki, wykonane z materiału ferromagnetycznego, które znajdują się wewnątrz szklanej, hermetycznie zamkniętej rurki, której wnętrze jest wypełnione gazem obojętnym lub występuje tam próżnia. Celem jest zwarcie styków, do czego potrzebne jest pole magnetyczne wytwarzane podczas zbliżenia magnesu. Odpowiednia przestrzeń między kontaktronem a magnesem zapewnia trwałość i dokładność urządzenia. Jeżeli kontaktron znajduje się w polu magnetycznym, to cały obwód jest zamknięty lub otwarty, jeśli natomiast jest poza zasięgiem pola magnetycznego, to obwód się zamyka, bądź otwiera.

Zastosowanie w przemyśle

Kontaktrony z powodzeniem stosuje się w automatyce, gdzie umieszcza się je na taśmociągach przesyłowych lub liniach produkcyjnych w celu detekcji pozycji tłoków siłowników. Dzięki temu, można określić pozycję przemieszczanego przedmiotu. 

Czujniki kontaktronowe są niekiedy wykorzystywane jako elementy układów pozwalających na ustalenie położenia konkretnej części maszyny. Pozwala to na dokładne sterowanie i korygowanie pracy całego automatyzmu.

Urządzenia te sprawdzają się świetnie również jako część systemów zabezpieczających. Można je połączyć z mechanizmami alarmowymi oraz wykorzystać jako czujniki otwarcia okien, drzwi i bram przemysłowych.