Seria W5 - sterowniki mocy "gotowe do zastosowania"

Seria W5 - sterowniki mocy

Opis produktu:

-wyposażone w radiator, wentylator (zależy od prądu znamionowego) i bezpieczniki ultra-szybkie (łatwa wymiana bezpieczników po zdjęciu płyty czołowej)
-napięcie zasilania: 200-480 VAC
-prądy znamionowe od 30 A do 720 A
-duży wybór sygnałów sterujących: m. in. 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 1-5 V, 2-10 V
-regulacja grupowa lub fazowa:
   W5-SP: sterowniki 1-fazowe z regulacją fazową
   W5-SZ: sterowniki 1-fazowe z regulacją grupową
   W5-TP: sterowniki 3-fazowe z regulacją fazową, 3-przewodowe
   W5-TN: sterowniki 3-fazowe z regulacją fazową, 4-przewodowe (połączenie w gwiazdę z punktem zerowym N)
   W5-TZ: sterowniki 3-fazowe z regulacją grupową, 2-przewodowe
   W5-ZZ: sterowniki 3-fazowe z regulacją grupową, 3-przewodowe
-niezależna regulacja MAX (wzmocnienia napięcia wyjściowego w zakresie 0-100%) oraz BIAS (początkowej wartości kąta wyzwalania)
-regulacja czasu narostu soft-startu w zakresie 1-22 sekund (tylko dla regulacji fazowej)
-automatyczna detekcja i sygnalizacja zaniku fazy, przegrzania tyrystorów i przepalenia bezpieczników

Szczegółowe informacje i parametry:

Załącznik:

Sterowniki_W5_ver.2


WATT_SCR_W5_Series_ver3