Przykłady zastosowań przekaźników półprzewodnikowych SSR w taborze i urządzeniach kolejowych: HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), np. ogrzewanie ścian, podłóg i stopni wejściowych wagonów, ogrzewanie kabiny maszynisty, sterowanie wentylatorami; sterowanie silnikami DC, silnikami kompresorów; podgrzewanie zwrotnic lub szyn; sterowanie sygnalizacją świetlną.